באקענט אייך מיט
אונזער רבנים

אונזערע רבנים מסמיכים זענען חשובע רבנים און אנגענומענע פוסקים פון די היימישע געגנטער

רבנים הבוחנים

אייער תעודה וועט זיין געחתתמ'עט דורך חשובע רבנים און אנגענומענע פוסקים פון די היימישע געגנטער וואס וועלען מעיד זיין אז זיי האבען פארהערט די חשוב'ע בני החבורה

הרה"ג רבי יוחנן טווערסקי שליט"א

הרה"ג רבי יוחנן טווערסקי שליט"א

דומ"ץ סקווירא ובבית הוראה ברכת אשר, יושב ראש וועד המסמיכים

הרה"ג רבי שלמה לייזער שליט"א

הרה"ג רבי שלמה לייזער שליט"א

דומ"ץ שפע חיים צאנז ב"פ

הרה"ג רבי שלמה אפל שליט"א

הרה"ג רבי שלמה אפל שליט"א

רב דקהל הדרת קודש סוואליווע

מגידי שיעור

אונזער מגידי שיעור זענען עקספערטען אין דעם פעלד און צייכענען זיך אויס מיט קלארקייט און פראקטיק. יעדער מגיד שיעור איז איבערגעגעבען צו זעהן די הצלחה פון זיינע תלמידים פארזיכערענדיג אז איר זענט גרייט פאר די בחינות.

הרה"ג ר' יוחנן טווערסקי שליט"א

הרה"ג ר' יוחנן טווערסקי שליט"א

דומ"ץ סקווירא ובבית הוראה ברכת אשר

באקאנט פאר זיין אויסערגעווענליכע בקיאות און שטארקע כח הסברה: רב טווערסקי וועט איבערגעבען שיעורים און פערזענליך באגלייטען יעדען תלמיד צו פארזיכערען זיין הצלחה.

View Profile
הרה"ג ר' שמואל בער ווייס שליט"א

הרה"ג ר' שמואל בער ווייס שליט"א

דומ"ץ ברכת מנחם

אלס דיין און מורה צדק איז רב ווייס באקאנט פאר זיינע קלארע שיעורים און אסאך מקצועות בהלכה.

View Profile
הרה"ג ר' שמעון גרין שליט"א

הרה"ג ר' שמעון גרין שליט"א

מגיד שיעור מפורסם און מומחה אין הלכות מקוואות

מגיד שיעור און מחבר ספרים

View Profile
הרה"ג ר' בן ציון גיפס שליט"א

הרה"ג ר' בן ציון גיפס שליט"א

מגיד שיעור בארגון שיעור תורה ואגרא דפרקא

מגיד שיעור בארגון שיעור תורה ואגרא דפרקא

View Profile
הרה״ג ר׳ ישעי׳ ליב וואקסמאן שליט״א

הרה״ג ר׳ ישעי׳ ליב וואקסמאן שליט״א

ראש המכון לעריכת חוזים והסכמים על פי הלכה

ראש המכון לעריכת חוזים והסכמים על פי הלכה, מגי"ש שנים רבות בישיבה כרם שלמה ד'באבוב, ומח"ס "לשון מרפא" על הלכות רפואה בשבת

View Profile
הרה"ג ר' שלמה אפל שליט"א

הרה"ג ר' שלמה אפל שליט"א

רב דקהל הדרת קודש סוואליווע, ומומחה במראות טהרה

אלס דיין און מדריך חתנים פאר לאנגע יארן איז רב אפל שליט"א ברייט באקאנט פאר זיין אויסטערלישע קלארקייט אין זיין איבערגעגעבנקייט להשיב לשואלים את דבר ה' זו הלכה.

View Profile
הרה"ג ר' מאיר ישראל איסר לודמיר שליט"א

הרה"ג ר' מאיר ישראל איסר לודמיר שליט"א

דומ״ץ בראשוב וראש כולל להלכות מקואות

דומ״ץ בראשוב וראש כולל להלכות מקואות

View Profile

געהערט פון אונזערע תלמידים

"כאטש איך קען נישט אריינקומען אין בארא פארק פערזענליך, שפיר איך ווי א חלק פון די זאך, אלעס איז צוגעשטעלט אויף א זילבערנע טאץ."

דוד ר.
Lakewood, NJ

"ימלא פי תהלתך. קנין הוראה האט מיר געגעבן א נייע חיות אין לימוד התורה"

יענקי פ.
Boro Park, NY

"איר האט צוגעשטעלט אסאך מער ווי איך האב מיך גערעכנט, צו ס'איז די קונטריסים, די מגידי שיעור, דער סדר פון לימוד וחזרה, ס'איז דאך הפלא ופלא!"

ברוך וו.
Seagate, NY

יעדער  
קען
באקומען סמיכה,
יא, אויך דו.

ערהאלט א תעודת הוראה וואס פארצייכענט אייער בקיאות אין הלכה, בחתימת וועד רבני קנין הוראה

אונזער קורסעס