דער עולם
פרעגט

אפט געפרעגטע פראגעס

וואס פאסירט אויב איך פארפאס א שיעור?

אויב האט איר פארפאסט אדער פארשפעטיגט א שיעור, וועט איר עס אלס קענען איבערשפילען אין אייער student portal. די רעקארדירונגען וועלען ארויפקומען קורצליך נאכ'ן שיעורץ

ווי לאנג נעמט די גאנצע קורס?

א מקצוע געדויערט בערך א יאר, זעה מער פונקטליך ביי די אינפארמאציע אויף די מקצוע אין וועלכע איר זענט אינטערסירט.

וויאזוי פארהערט מען?

מיר פארשטייען אז א מבחן בעל פה קען פארשווערען און מאכען אנגעצויגען פאר געוויסע תלמידים. רוב בחינות זענען בכתב. בלויז א קליינע צאל זענען מיט די רבנים

געהערט פון אונזערע תלמידים

"כאטש איך קען נישט אריינקומען אין בארא פארק פערזענליך, שפיר איך ווי א חלק פון די זאך, אלעס איז צוגעשטעלט אויף א זילבערנע טאץ."

דוד ר.
Lakewood, NJ

"ימלא פי תהלתך. קנין הוראה האט מיר געגעבן א נייע חיות אין לימוד התורה"

יענקי פ.
Boro Park, NY

"איר האט צוגעשטעלט אסאך מער ווי איך האב מיך גערעכנט, צו ס'איז די קונטריסים, די מגידי שיעור, דער סדר פון לימוד וחזרה, ס'איז דאך הפלא ופלא!"

ברוך וו.
Seagate, NY

יעדער  
קען
באקומען סמיכה,
יא, אויך דו.

ערהאלט א תעודת הוראה וואס פארצייכענט אייער בקיאות אין הלכה, בחתימת וועד רבני קנין הוראה

אונזער קורסעס